DIễn đàn cấp cao du lịch việt nam 2019

VIETNAM TRAVEL & TOURISM SUMMIT 2019

“ĐỂ DU LỊCH VIỆT NAM THỰC SỰ CẤT CÁNH"

Chiến lược chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp dệt may

Thứ hai, 6/5/2019 | 07:53 GMT+7
Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân, Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP lý giải ưu thế khi chuyển đổi từ mô hình cắt may (CMT) sang tự chủ nguyên liệu (FOB).

Hà Trương - Trần Huấn