Diễn đàn đối thoại công - tư lớn nhất Việt Nam tại ViEF

Với 3.000-5.000 người dự kiến tham gia, phiên toàn thể ViEF vào tháng 3 là đối thoại mở lớn nhất giữa Chính phủ và khối tư nhân về các vấn ...

Thủ tướng ví du lịch miền Trung - Tây Nguyên như hòn ngọc thô

Thủ tướng cho rằng ngành du lịch địa phương cần tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo để khách đến nhiều hơn và ở lại lâu hơn.

ĐĂNG KÝ
THAM DỰ