DIễn đàn cấp cao du lịch việt nam 2019

VIETNAM TRAVEL & TOURISM SUMMIT 2019

"ĐỂ DU LỊCH VIỆT NAM THỰC SỰ CẤT CÁNH"

Với chủ đề “Để Du lịch Việt Nam thực sự cất cánh”, Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2, năm 2019 là sự kiện gặp gỡ, đối thoại công - tư cấp quốc gia, khu vực của ngành Du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam, cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia. Đây cũng là nơi các nhà đầu tư nắm bắt toàn diện các cơ chế, chính sách, chiến lược, tiềm năng quốc gia về du lịch để đánh giá và tìm giải pháp cải thiện các bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách du lịch từ các thị trường mục tiêu. Đặc biệt, Diễn đàn sẽ là kênh đối thoại để thúc đẩy thực hiện sáng kiến xây dựng thị trường hàng không chung hay còn gọi “Bầu trời mở ASEAN” vào năm 2020 - năm mà Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN.

Hoạt động của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2019
 • 104 Hội nghị Chuyên đề thảo luận về các giải pháp cải thiện trải nghiệm của du khách tới Việt Nam

 • 2Diễn đàn Phiên toàn thể
 • 3Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ/ Thỏa thuận hợp tác

Mục tiêu của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2019 tập trung 3 trụ cột
 • 1Thúc đẩy sự phát triển bứt phá, bền vững cho du lịch Việt Nam, cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia
 • 2Cải thiện các bài toán cấp bách về đầu tư, quảng bá, thu hút khách du lịch từ các thị trường mục tiêu
 • 3Hiện thực hóa sáng kiến xây dựng thị trường hàng không chung hay còn gọi là “Bầu trời mở ASEAN”
 • 2000+

  Khách tham dự

 • 50+

  Diễn giả, chuyên gia trong nước, quốc tế

 • 800+

  CEO

 • 10+

  Hãng hàng không trong khu vực

 • 50+

  Báo chí, truyền hình

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2019 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2019

 • 2000+

  Khách tham dự

 • 50+

  Diễn giả, chuyên gia trong nước, quốc tế

 • 800+

  CEO

 • 10+

  Hãng hàng không trong khu vực

 • 50+

  Báo chí, truyền hình