Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019 là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công - tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019
 • 1Đối thoại Chính sách Công - tư giữa Chính phủ và Khu vực tư nhân
 • 2Khu vực tư nhân hiến kế cho Chính phủ
 • 3Vinh danh thành tự của khu vực tư nhân Việt Nam
Mục tiêu của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019 tập trung 3 trụ cột
 • 1Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp kinh tế tư nhân có thể trao đổi ý tưởng, thảo luận và thống nhất về thách thức, giải pháp và lợi thế trong nền kinh tế Việt Nam;
 • 2Diễn đàn sẽ giúp Chính phủ và “các đối tác” hiểu rõ thực trạng của môi trường kinh tế tư nhân, từ đó dễ dàng hơn trong việc trao đổi thông tin, hướng dẫn hợp tác và hỗ trợ cho doanh nghiệp;
 • 3Tạo ra mạng lưới kết nối giữa các chuyên gia đầu ngành, cơ quan Chính phủ, đối tác nước ngoài, và cơ quan đa phương để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.
 • 5000+

  Khách tham dự

 • 50+

  Diễn giả

 • 1500+

  CEO, CIO

 • 500+

  Chuyên gia kinh tế

 • 100+

  Báo đài, truyền hình

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018

 • 5000+

  Khách tham dự

 • 50+

  Diễn giả

 • 1500+

  CEO, CIO

 • 500+

  Chuyên gia kinh tế

 • 100+

  Báo đài, truyền hình