ViEF - Vietnam Economic Forum - là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công - tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Các hoạt động thuộc khuôn khổ ViEF:
 • 1Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • 2 Đối thoại công tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân;
 • 3 Bàn tròn thảo luận cấp Quốc gia, Quốc tế về xu hướng kinh tế mới và chiến lược kinh tế với Việt Nam và khu vực.
Cách thức hoạt động của ViEF:
 • 1 Tập hợp phản ánh, kiến nghị Doanh nghiệp
 • 2 Tổng hợp vấn đề khó khăn, vướng mắc, rào cản
 • 3 Lựa chọn vấn đề ưu tiên
 • 4 Đối thoại chính sách công tư
 • 5 Lập báo cáo phân tích chuyên sâu
 • 6 Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
 • 7 Hỗ trợ kỹ thuật thực thi
 • 8 Đánh giá và minh bạch kết quả thực thi

Chuyên đề Thị trường Vốn - Tài chính:

 • 600+

  Khách tham dự

 • 20+

  Diễn giả

 • 200+

  CEO, CFO

 • 300+

  Chuyên gia tài chính

 • 60+

  Báo đài, truyền hình

Chương trình

08:00 - 08:30

Đón tiếp đại biểu

08:30 - 08:35

Phát biểu khai mạc

08:35 - 08:40

Phát biểu chào mừng

08:40 - 08:45

Video: Thực trạng Nông nghiệp Việt Nam

08:45 - 10:15

Phiên 1: Mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Tham luận

 • Thị trường cho nông sản Việt Nam, tổng quan và hiện trạng
 • Các giải pháp mở rộng thị trường

Panel: Các giải pháp mở rộng thị trường cho nông sản

 • Phân loại và xác định thị trường ưu tiên
 • Ứng dụng công nghệ cao để gia tăng chất lượng nông sản
 • Liên kết chuỗi để chinh phục thị trường
 • Khung pháp lý để tạo thuận lợi thương mại ngành nông nghiệp
10:15 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 12:00

Phiên 2: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

Tham luận

 • Ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch
 • Blockchain và cơ hội đưa nông sản Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
 • Truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng nông sản bằng ứng dụng công nghệ cao (big data và truy xuất nguồn gốc)

Panel: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

 • Các thách thức trong ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch và quản lý chuỗi giá trị nông sản
 • Mô hình ứng dụng công nghệ cao từ kinh nghiệm quốc tế
 • Giải pháp thí điểm công nghệ cao cho chuỗi tôm, rau củ quả xuất khẩu
 • Khung pháp lý cho ứng dụng các công nghệ 4.0 vào nông sản
12:00 - 12:10

Phát biểu bế mạc

8:00 - 8:30

Đón tiếp đại biểu

8:30 - 8:35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

8:35 - 8:40

Phát biểu khai mạc

8:40 - 8:45

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ

8:45 – 8:50

Video Giới thiệu Toàn cảnh thị trường vốn & tài chính tại Việt Nam

 

Phiên 1: Tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính Việt Nam - Từ thực tiễn tới chính sách

8:50 – 9:05

Tham luận 1: Tái cấu trúc thị trường tài chính nội địa – Thực trạng & giải pháp

9:05 – 10:05

Thảo luận: Tái cấu trúc thị trường Vốn - Tài chính Việt Nam

10:05 – 10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 2: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam

10:20 – 10:35

Tham luận 2: Giải pháp tận dụng các dòng tiền nhàn rỗi trong khu vực tư nhân để thúc đẩy kinh tế

10:35 – 11:45

Thảo luận: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam

11:45 – 11:55

Phát biểu tổng kết Diễn đàn

11:55 – 12:00

Bế mạc

Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ

Tài trợ Vàng
Tài trợ Bạc
Đơn vị đồng hành
Hợp tác Truyền thông