Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thường niên lần thứ 4

ViEF 2021 - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo sức bật cho doanh nghiệp trong tinh hình mới

Thông tin cập nhật Tin tức

ViEF 2021 Giới thiệu

Với chủ đề "ViEF 2021 - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo sức bật cho doanh nghiệp trong tình hình mới", Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thường niên lần thứ 4 là sự kiện gặp gỡ, đối thoại công tư quy mô quốc gia, nhằm huy động, tập hợp hiệu quả nguồn lực của khu vực doanh nghiệp để xây dựng và thực thi hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế giai đoạn 2022 - 2023, góp phần thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 5 năm và trước mắt trọng tâm cho năm 2022 là năm có ý nghĩa “bản lề” để bứt phá trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ và có sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, Diễn đàn cũng đặt mục tiêu huy động, tập hợp hiệu quả nguồn lực của khu vực doanh nghiệp vào các bài toán trọng tâm của nền kinh tế, như tinh thần Thủ tướng đã nêu “mong muốn cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội”.
Cùng với đó, tinh thần đối thoại, hợp tác công - tư được thúc đẩy và duy trì thường xuyên, góp phần tạo lập khí thế, nỗ lực hành động của cả hai khu vực công - tư.

Gửi Hiến kế cho nền kinh tế Việt Nam

Câu hỏi của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp:

1/ Làm thế nào để kinh tế Việt Nam tăng trưởng và tạo được sức bật cho doanh nghiệp ngay trong đại dịch?

2/ Làm thế nào để hợp lực công - tư hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng?

Gửi hiến kế của bạn

Video - ViEF 2021

Thông tin sự kiện Agenda
Chương trình
Phiên toàn thể
(Dự kiến)

07:30 - 08:00

Đón tiếp đại biểu

08:00 - 08:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08:05 - 08:15

Phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức Diễn đàn

08:15 - 08:25

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ

(Thông điệp và Lời hiệu triệu với cộng đồng doanh nghiệp)

08:25 - 08:30

Phóng sự: Để tăng trưởng và tạo sức bật trong đại dịch - từ giải pháp tới hành động

08:30 - 10:15

Phiên Thảo luận - Hiến kế 1: Các giải pháp có tính bao trùm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - tạo sức bật cho doanh nghiệp trong tình hình mới

● Câu hỏi của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp:
✔ Làm thế nào để kinh tế Việt Nam tăng trưởng và tạo được sức bật cho doanh nghiệp ngay trong đại dịch?
✔ Làm thế nào để hợp lực công - tư hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng?
● Tham gia hiến kế từ phía doanh nghiệp: mời các ý kiến đại diện tiếng nói các tập đoàn kinh tế lớn; đại diện các khối doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm doanh nghiệp FDI), đề xuất giải pháp cho các nhóm vấn đề có tính bao trùm/ trụ cột của nền kinh tế như: Kinh tế số - Chuyển đổi số, Hạ tầng, Năng lượng/ Năng lượng tái tạo, Lao động, Vốn-Tiền tệ, Thu hút đầu tư tư nhân và FDI,...
● Tham gia trao đổi, đối thoại xung quanh các hiến kế: mời 3-5 ý kiến đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia.

10:15 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 11:55

Phiên Thảo luận - Hiến kế 2: Giải pháp tạo đà phát triển các ngành/lĩnh vực kinh tế trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và năm “bản lề” 2022

● Các ngành, lĩnh vực:
✔ Nhóm nông - ngư nghiệp
- Nông nghiệp và chế biến nông sản
- Nuôi trồng và chế biến thuỷ, hải sản
✔ Nhóm sản xuất, chế biến, chế tạo
- Gỗ và chế biến Gỗ
- Công nghiệp thời trang (Dệt may/Da giày & Túi xách)
- Công nghiệp sản xuất Ôtô
- Công nghiệp Điện tử
✔ Nhóm thương mại, dịch vụ
- Logistic
- Du lịch - Dịch vụ du lịch
● Tham gia hiến kế và đề xuất các hành động cụ thể từ phía doanh nghiệp: mời các ý kiến đại diện các doanh nghiệp thuộc 8 ngành, lĩnh vực.
● Tham gia đối thoại, trao đổi: mời 3-5 ý kiến đại diện các Bộ, địa phương liên quan các nội dung, lĩnh vực đối thoại.

11:55 - 12:00

Tóm tắt thảo luận & Công bố thông điệp Diễn đàn

12:00 - 12:30

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

12:30

Bế mạc ViEF 2021

Các sự kiện đã tổ chức
Các sự kiện đã tổ chức
2018 2019 2021

Nhà tài trợ

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ ĐỒNG
TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH