ViEF - Vietnam Economic Forum là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công - tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018 Trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF 2018 - Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 sẽ bàn luận các vấn đề xoay quanh nội dung: Phân tích thực trạng, đánh giá cơ hội và thách thức của Du lịch Việt Nam hiện nay; Xây dựng định hướng, chiến lược, mục tiêu phát triển giai đoạn 2018 – 2030; Cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt toàn diện hơn cơ hội chiến lược cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam.
 • 1500+

  Khách tham dự

 • 30+

  Diễn giả

 • 500+

  CEO, CIO

 • 300+

  Chuyên gia Du lịch

 • 100+

  Báo đài, truyền hình

xem thêm

Chương trình

08:00 - 08:30

Đón tiếp đại biểu

08:30 - 08:35

Phát biểu khai mạc

08:35 - 08:40

Phát biểu chào mừng

08:40 - 08:45

Video: Thực trạng Nông nghiệp Việt Nam

08:45 - 10:15

Phiên 1: Mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Tham luận

 • Thị trường cho nông sản Việt Nam, tổng quan và hiện trạng
 • Các giải pháp mở rộng thị trường

Panel: Các giải pháp mở rộng thị trường cho nông sản

 • Phân loại và xác định thị trường ưu tiên
 • Ứng dụng công nghệ cao để gia tăng chất lượng nông sản
 • Liên kết chuỗi để chinh phục thị trường
 • Khung pháp lý để tạo thuận lợi thương mại ngành nông nghiệp
10:15 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 12:00

Phiên 2: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

Tham luận

 • Ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch
 • Blockchain và cơ hội đưa nông sản Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
 • Truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng nông sản bằng ứng dụng công nghệ cao (big data và truy xuất nguồn gốc)

Panel: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

 • Các thách thức trong ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch và quản lý chuỗi giá trị nông sản
 • Mô hình ứng dụng công nghệ cao từ kinh nghiệm quốc tế
 • Giải pháp thí điểm công nghệ cao cho chuỗi tôm, rau củ quả xuất khẩu
 • Khung pháp lý cho ứng dụng các công nghệ 4.0 vào nông sản
12:00 - 12:10

Phát biểu bế mạc

8:00 - 8:30

Đón tiếp đại biểu

8:30 - 8:35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

8:35 - 8:40

Phát biểu khai mạc

8:40 - 8:45

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ

8:45 – 8:50

Video Giới thiệu Toàn cảnh thị trường vốn & tài chính tại Việt Nam

 

Phiên 1: Tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính Việt Nam - Từ thực tiễn tới chính sách

8:50 – 9:05

Tham luận 1: Tái cấu trúc thị trường tài chính nội địa – Thực trạng & giải pháp

9:05 – 10:05

Thảo luận: Tái cấu trúc thị trường Vốn - Tài chính Việt Nam

10:05 – 10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 2: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam

10:20 – 10:35

Tham luận 2: Giải pháp tận dụng các dòng tiền nhàn rỗi trong khu vực tư nhân để thúc đẩy kinh tế

10:35 – 11:45

Thảo luận: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam

11:45 – 11:55

Phát biểu tổng kết Diễn đàn

11:55 – 12:00

Bế mạc

 • Phiên 1

 • Phiên cấp cao

Phiên 1

Thời gian: Chiều ngày 05/12/2018

DIỄN ĐÀN PHIÊN THỨ NHẤT: SỰ CẦN THIẾT CƠ CẤU LẠI NGÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM THEO HƯỚNG CHẤT LƯỢNG, BỀN VỮNG

Quy mô: 500 người

 • Thời gian
 • Nội dung
13h30 - 14h00

Đón tiếp đại biểu

14h00 - 14h05

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

14h05 - 14h10

Phát biểu khai mạc
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB)

14h10 - 14h25

Báo cáo dẫn đề: Sự cần thiết cơ cấu lại ngành, phát triển du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng, bền vững

14h25 - 14h40

Tham luận 1: Hạ tầng Du lịch Việt Nam trước yêu cầu phát triển ngành Du lịch

14h40 - 15h10

Tham luận 2: Thúc đẩy tăng trưởng Du lịch Việt Nam thông qua nâng cao thấu hiểu về khách hàng

15h10 -15h25

Tham luận 3: Phát triển nguồn nhân lực Du lịch chất lượng cao - Yêu cầu cấp thiết của quá trình cơ cấu lại

15h25 - 15h40

Nghỉ giải lao

15h40 - 17h00

Thảo luận: Những giải pháp trọng tâm để cơ cấu lại ngành và phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

17h00 - 17h10

Tóm tắt thảo luận & thông điệp Diễn đàn - Phiên thứ nhất

17h10 - 17h20

Phát biểu kết luận

17h20 - 17h25

Bế mạc

PHIÊN CẤP CAO

Thời gian: Sáng ngày 06/12/2018

DIỄN ĐÀN PHIÊN TOÀN THỂ: PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG, BỀN VỮNG - TẦM NHÌN 2030

Quy mô: 1000 người

 • Thời gian
 • Nội dung
8h00 - 8h30

Đón tiếp đại biểu

8h30 - 8h35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

8h35 - 8h40

Phát biểu khai mạc
Ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban IV, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC - Trưởng Ban điều phối ViEF.

8h40 – 8h50

Phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ

8h50 – 8h55

Phóng sự: Phát triển du lịch Việt Nam - Tiềm năng, cơ hội và thách thức

8h55 - 9h05

Tóm tắt kết quả Diễn đàn phiên 1

9h05 - 9h20

Tham luận 1: Đưa Du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới

9h20 - 9h30

Tham luận 2: Tính sáng tạo và năng lực của Cơ quan quản lý du lịch Quốc gia

9h30 - 9h40

Tham luận 3: Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho Du lịch Việt Nam

9h40 - 9h50

Tham luận 4: Tiếp thị điểm đến - Bài học từ Nam Úc

9h50 - 10h00

Tham luận 5: Hạ tầng hàng không - Điều kiện cốt lõi để phát triển ngành du lịch

10h00 - 10h15

Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ/ Thỏa thuận hợp tác

10h15 - 10h25

Nghỉ giải lao

10h25 - 11h35

Thảo luận: Các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững tới năm 2030

11h35 - 11h40

Tóm tắt thảo luận & thông điệp Diễn đàn

11h40 - 11h55

Phát biểu chỉ đạo và kết luận của Lãnh đạo Chính phủ

11h55 - 12h00

Bế mạc
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB)

TRIỂN LÃM

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018. Triển lãm ảnh sẽ trưng bày các tranh, ảnh nghệ thuật về các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Việt Nam.

Triển lãm dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 05/12 đến hết ngày 06/12/2018 tại khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72.

 • Triển lãm

Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ

Nhà tài trợ vàng
Nhà tài trợ bạc
Nhà tài trợ đồng
Đơn vị Đồng hành
Đối tác
Hợp tác truyền thông