ViEF - Vietnam Economic Forum là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công - tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018 Trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF 2018 - Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 sẽ bàn luận các vấn đề xoay quanh nội dung: Phân tích thực trạng, đánh giá cơ hội và thách thức của Du lịch Việt Nam hiện nay; Xây dựng định hướng, chiến lược, mục tiêu phát triển giai đoạn 2018 – 2030; Cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt toàn diện hơn cơ hội chiến lược cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam.
 • 1500+

  Khách tham dự

 • 30+

  Diễn giả

 • 500+

  CEO, CIO

 • 300+

  Chuyên gia Du lịch

 • 100+

  Báo đài, truyền hình

xem thêm

Chương trình

08:00 - 08:30

Đón tiếp đại biểu

08:30 - 08:35

Phát biểu khai mạc

08:35 - 08:40

Phát biểu chào mừng

08:40 - 08:45

Video: Thực trạng Nông nghiệp Việt Nam

08:45 - 10:15

Phiên 1: Mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Tham luận

 • Thị trường cho nông sản Việt Nam, tổng quan và hiện trạng
 • Các giải pháp mở rộng thị trường

Panel: Các giải pháp mở rộng thị trường cho nông sản

 • Phân loại và xác định thị trường ưu tiên
 • Ứng dụng công nghệ cao để gia tăng chất lượng nông sản
 • Liên kết chuỗi để chinh phục thị trường
 • Khung pháp lý để tạo thuận lợi thương mại ngành nông nghiệp
10:15 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 12:00

Phiên 2: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

Tham luận

 • Ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch
 • Blockchain và cơ hội đưa nông sản Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
 • Truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng nông sản bằng ứng dụng công nghệ cao (big data và truy xuất nguồn gốc)

Panel: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

 • Các thách thức trong ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch và quản lý chuỗi giá trị nông sản
 • Mô hình ứng dụng công nghệ cao từ kinh nghiệm quốc tế
 • Giải pháp thí điểm công nghệ cao cho chuỗi tôm, rau củ quả xuất khẩu
 • Khung pháp lý cho ứng dụng các công nghệ 4.0 vào nông sản
12:00 - 12:10

Phát biểu bế mạc

8:00 - 8:30

Đón tiếp đại biểu

8:30 - 8:35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

8:35 - 8:40

Phát biểu khai mạc

8:40 - 8:45

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ

8:45 – 8:50

Video Giới thiệu Toàn cảnh thị trường vốn & tài chính tại Việt Nam

 

Phiên 1: Tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính Việt Nam - Từ thực tiễn tới chính sách

8:50 – 9:05

Tham luận 1: Tái cấu trúc thị trường tài chính nội địa – Thực trạng & giải pháp

9:05 – 10:05

Thảo luận: Tái cấu trúc thị trường Vốn - Tài chính Việt Nam

10:05 – 10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 2: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam

10:20 – 10:35

Tham luận 2: Giải pháp tận dụng các dòng tiền nhàn rỗi trong khu vực tư nhân để thúc đẩy kinh tế

10:35 – 11:45

Thảo luận: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam

11:45 – 11:55

Phát biểu tổng kết Diễn đàn

11:55 – 12:00

Bế mạc

 • Phiên 1

 • Phiên cấp cao

Phiên 1

Thời gian: Chiều ngày 05/12/2018

Chủ đề: "SỰ CẦN THIẾT TÁI CẤU TRÚC NGÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM THEO HƯỚNG CHẤT LƯỢNG, BỀN VỮNG"

Quy mô: 500 người

 • Thời gian
 • Nội dung
13h30 - 14h00

Đón tiếp đại biểu

14h00 - 14h05

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

14h05 - 14h10

Phát biểu khai mạc
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB)

14h10 - 14h15

Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

14h15 – 14h30

Báo cáo dẫn đề: Sự cần thiết tái cơ cấu ngành, phát triển du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng, bền vững
Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch

14h30 – 14h50

Báo cáo nghiên cứu: Giải pháp phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững - Tầm nhìn 2030
Đại diện Tập đoàn tư vấn Boston (BCG)

14h50 – 15h00

Tham luận 1: Hạ tầng Du lịch VN trước yêu cầu phát triển bền vững
Thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch TAB

15h00 – 15h10

Tham luận 2: Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho Du lịch VN
Ông Thomas Pietzka, Tổng giám đốc Tập đoàn TUI Hotels & Resorts (Đức)

15h10 -15h20

Tham luận 3: Đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao, yêu cầu và động lực để phát triển ngành du lịch
Đại diện Đại học Hawaii (Hoa Kỳ)/ Đại học Fulbright Việt Nam

15h20 – 15h30

TEA BREAK

15h30 – 16h30

Thảo luận: Giải pháp phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững
Điều phối: Đại diện Tập đoàn tư vấn Boston (BCG)
Tham gia thảo luận:
Đại diện Cơ quan Bộ, ngành, địa phương
Đại diện khu vực tư nhân
Chuyên gia quốc tế, trong nước

16h30 – 16h45

Tóm tắt thảo luận & thông điệp Diễn đàn - Phiên thứ nhất

16h45 – 16h55

Phát biểu kết luận
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

16h55 – 17h00

Bế mạc
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB)

PHIÊN CẤP CAO

Thời gian: Sáng ngày 06/12/2018

Chủ đề: "PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM BỀN VỮNG TỚI 2030"

Quy mô: 1000 người

 • Thời gian
 • Nội dung
8h00 - 8h30

Đón tiếp đại biểu

8h30 - 8h35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

8h35 - 8h40

Phát biểu khai mạc
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB)

8h40 – 8h50

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

8h50 – 8h55

Phóng sự: Phát triển du lịch Việt Nam - Tiềm năng, cơ hội và thách thức

8h55 – 9h05

Báo cáo kết quả Diễn đàn - Phiên thứ nhất
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL

9h05 – 9h20

Báo cáo nghiên cứu: Giải pháp phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững - Tầm nhìn 2030
Đại diện Tập đoàn tư vấn Boston (BCG)

9h20 – 9h35

Tham luận 1: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho du lịch - Bài học nhìn từ các nước trong khu vực & quốc tế
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB)

9h35 – 9h45

Tham luận 2: Nâng cao năng lực quản lý điểm đến - Giải pháp cho phát triển du lịch bền vững
Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO)

9h45 – 9h55

Tham luận 3: Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho Du lịch Việt Nam
Ông Graham Turner, Sáng lập kiêm TGĐ Flight Centre Travel Group (Úc)

9h55 – 10h05

Tham luận 4: Hạ tầng hàng không - Điều kiện cốt lõi để phát triển ngành du lịch
Ông Tony Fernandes, Sáng lập kiêm TGĐ Air Asia

10h05 – 10h20

Lễ ký kết:
- Đầu tư của khối quốc tế vào Việt Nam
- Đầu tư của các DN Việt Nam với các địa phương
- Tài trợ chiến lược cho Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam trong 3-5 năm tới

10h20 – 10h30

TEA BREAK

10h30 – 11h30

Thảo luận: Giải pháp Phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững
Điều phối: Ông Don Lam – Phó Trưởng Ban IV; Ông Trần Trọng Kiên – Thành viên Ban IV, Chủ tịch TAB
Tham gia thảo luận:
- Đại diện Cơ quan Bộ, ngành, địa phương
- Đại diện khu vực tư nhân
- Chuyên gia quốc tế, trong nước

11h30 – 11h40

Tóm tắt thảo luận & thông điệp Diễn đàn
Ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB)

11h40 – 11h55

Phát biểu chỉ đạo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV)

11h55 – 12h00

Bế mạc

TRIỂN LÃM

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018. Triển lãm ảnh sẽ trưng bày các tranh, ảnh nghệ thuật về các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Việt Nam.

Triển lãm dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 05/12 đến hết ngày 06/12/2018 tại khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72.

 • Triển lãm

Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ

Nhà tài trợ bạc
Nhà tài trợ đồng
Đối tác